OUR TEACHERS

 1. Gajanana Hegde
 2. Sukanya Kulkarni
 3. Greta Joseph
 4. Tejaswini Subnis (Vice Principal)
 5. Vasanta Kanavalli
 6. Akkamahadevi Kadkol
 7. Sunita Pachange
 8. Uma Hiregoudar
 9. Sunita Korishetti
 10. Sujata Shiri
 11. Gayatri Sardeshpande
 12. Pratibha Kulkarni (Principal)
 13. Sahana Mutalik Nadagouda
 14. Rohini Mudholkar
 15. Hema Piddi
 16. Sneha Basti
 17. Jyoti Kulkarni
 18. Rashmi Deshpande
 19. Preeti Dharwad
 20. Mrinalini K
 21. Soujanya Katewadi
 22. Anjana

Administrative Staff

 1. Vijaykumar Sattur
 2. Pavitra Kori

Helpers

 1. Shakuntala
 2. Prakaashini
 3. Sadanand

GUEST FACULTY

 1. Dr Yaseen Jendi
 2. Varsha Samuel
 3. Shri Shrikant Joshi
 4. Dr Sanjeev Kulkarni
 5. Dr Jayashri Mudigoudar
 6. Darshana Devaraj(From Ashoka University Delhi)
 7. Tanvi

OUR TRUSTEES

 1.  Dr Sanjeev Kulkarni (President )
 2. Satish Deshpande
 3. Pratibha Kulkarni
 4. Tejaswini Subnis
 5. Narasimha Kanavalli
 6. Krishnakumar Bhagwat
 7. Basavaprabhu Hoskeri
 8. Shri Shrikant Joshi